Категорія: Статті

“Artystę można zabić jednym słowem”

Aleksander Maślej ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2011-04-29 Jerzy Nowosielski, czyli Jurij Nowosilśkyj, nie pamiętał, jak 22 lutego 1923 r. został przyniesiony na chrzest w cerkwi greckokatolickiej na ulicy Wiślnej w Krakowie. Pamiętał tę cerkiew jeszcze z czasów sprzed II wojny...

Polacy wysiedleni w akcji “Wisła”

Jan Pisuliński ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2011-04-21 Podstawowym zadaniem akcji "Wisła" było przymusowe przesiedlenie reszty ludności ukraińskiej, która nie wyjechała na Ukrainę Sowiecką, na ziemie poniemieckie. Niewątpliwie też obok Ukraińców byli przesiedlani także Polacy, jakkolwiek w znanych historykom założeniach akcji...

Badania naukowe Łemkowszczyzny

Rozmawiał Aleksander Maślej ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2011-04-13 Rozmowa z Bernadettą Wójtowicz-Huber, autorką książki "Ojcowie narodu. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918)" Jakiemu tematowi była poświęcona Pani rozprawa habilitacyjna? Tytuł pracy brzmi: "Ojcowie narodu. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu...

O historii Polski z polsko-ukraińskiego punktu widzenia…

Łukasz Jasina ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-11-23 Grzegorz Kuprianowicz (red.) Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasu w 1938 roku - Uwarunkowania, Przebieg, Konsekwencje, Archiwum Chełmskie, tom IV, Chełm 2009. Pisanie o historii zamieszkujących nasz kraj mniejszości narodowych...

Dola Nastki Merenowej ze Stawiszy

Aleksander Maślej ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-11-23 Spostrzegłem ją pierwszy raz przez szybę samochodu. Stała w oknie wpatrzona na sąsiedni budynek. Siwe pokręcone włosy, łagodna twarz i ręce oparte na parapecie. Jej dom stał gdzieś pomiędzy Sywejkom a Lypkom, w...

Refleksje racjonalistki

Małgorzata Leśniak ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-10-19 W "Krytyce Politycznej" (wydanie z dnia 27 lipca 2010 roku) stały felietonista Maciej Gdula zwrócił uwagę na to, że wpływ decyzji o wprowadzeniu religii do szkół publicznych na kształt życia publicznego w Polsce...

Klęska zwyciezców

Grzegorz Spodarek ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-30 Z okazji 90. rocznicy wojny z bolszewikami oraz słynnej Bitwy Warszawskiej Emilian Wiszka w artykule "Zapomniany sojusznik" przypomina, że Polska posiadała wtedy oddanego sojusznika - armię Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ukraińcy wsławili się obroną...

Ukraińcy w okresie powstania warszawskiego

Roman Szagała ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-30 Sytuacja warszawskich Ukraińców nie różniła się od losu ogółu mieszkańców Warszawy. W stosunku do stanu sprzed wybuchu wojny liczba Ukraińców w czasie okupacji niemieckiej zmniejszyła się. W związku z zamknięciem wyższych uczelni Warszawę...

Echem z Wierzbicy

Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka" ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-30 Tradycyjnie w dniach 1-2-3 maja 2010r odbył się zjazd byłych mieszkańców wsi Wierzbica oraz ich potomków. W tym roku zjazd okazał się szczególnym, gdyż wierzbiczanie wzięli udział w jubileuszowych obchodach 100. rocznicy...

Wspólne przesłanie organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy

■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-15 EURO-2012 będzie nie tylko wielkim turniejem sportowym, ale także historycznym wydarzeniem w relacjach polsko-ukraińskich. EURO-2012 to szansa na zbliżenie między naszymi narodami, na przeciwdziałanie podziałom, uprzedzeniom i ksenofobii. EURO-2012 to szansa promocji humanitarnych wartości europejskich,...

Cała Ukraina pod Grunwaldem

Rozmawiał Stefan Migus ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-14 Rozmowa z historykiem Michałem Widejkiem, kijowskim rycerzem, wieloletnim uczestnikiem rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem Jakie są Pana wrażenia z obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem? Jubileusz to zawsze jubileusz. Jest w tym coś pięknego,...

W stanie uśpienia

Roman Kabaczij ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-09-06 Proces tworzenia wspólnego dla Polski i Ukrainy Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego może zostać wstrzymany z powodu blokowania go przez ukraińskich urzędników. Jeszcze w czerwcu podczas okrągłego stołu w Lublinie, poświęconego perspektywom powstania Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego, sprawa...