Warszawa, 1 czerwca 2021 r.

Szanowny Pan 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

W czerwcu 2021 r. odbędzie się w Brukseli szczyt NATO, którego najważniejszym zadaniem będzie wzmocnienie Sojuszu i lepsze przygotowanie go na stawienie czoła wyzwaniom dzisiejszym jak i przyszłym. Jednym z takich wyzwań jest oczywiście agresywna polityka Federacji Rosyjskiej.

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami niespotykanej koncentracji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą, postępującej militaryzacji Morza Czarnego i Arktyki, a także uprowadzenia przez wspierane przez Rosję władze białoruskie samolotu pasażerskiego linii Ryanair. A to tylko najgłośniejsze przejawy tej agresywnej polityki Rosji.

Rosja od lat prowadzi agresywne działania przeciwko Ukrainie, Gruzji i Mołdawii, a władze Federacji Rosyjskiej ostentacyjnie łamią podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Także poprzez działania wywiadowcze i dezinformacyjne prowadzone w wielu państwach UE i NATO, Rosja dąży do destabilizacji Unii Europejskiej i całego porządku międzynarodowego w Europie.

Odpowiedzią na te zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, pokoju, stabilności i demokracji powinno być wzmocnienie obecności NATO w Europie Wschodniej, a w szczególności w regionie Morza Czarnego, zgodnie z deklaracją szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki z maja 2021 r.

Środowiska ukraińskie, stowarzyszone w Światowym Kongresie Ukraińców, w tym także Związek Ukraińców w Polsce, zwracają się do Przywódców krajów w których mieszkają, o jednoznaczne poparcie dla działań na rzecz nadania Ukrainie jak najszybciej Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO.

W związku z tym apelujemy o to, aby czerwcowy szczyt NATO:

  • potwierdził w odniesieniu do Ukrainy i Gruzji politykę otwartych drzwi, w szczególności przyjęte na szczycie Sojuszu w 2008 r. postanowienie o ich przyszłej akcesji do NATO;
  • przyspieszył działania na rzecz objęcia Ukrainy Planem Działań na rzecz Członkostwa, tak by formalna decyzja w tej kwestii została podjęta na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu w grudniu 2021 r.

Jednoznaczna zapowiedź objęcia Ukrainy Planem Działań na rzecz Członkostwa może powstrzymać agresywne działania Rosji przeciwko Ukrainie. Będzie również dowodem poparcia Sojuszu dla niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej i euroatlantyckiej orientacji Ukrainy, zapisanej w konstytucji Ukrainy i popieranej przez większość ukraińskiego społeczeństwa.

Już dziś, nie będąc członkiem Sojuszu, Ukraina wnosi istotny wkład w operacje NATO i aktywnie współpracuje z tą organizacją. Po radykalnej reformie Zbrojnych Sił Ukrainy, realizowanej w sytuacji czynnej walki z agresją Rosji, i w ścisłej współpracy z NATO, Ukraina ma potencjał do znacznego wzmocnienia Sojuszu na swojej wschodniej flance. Czas zrobić kolejny krok, zacieśnić więzy pomiędzy NATO a Ukrainą oraz doprowadzić do pełnego jej członkostwa w Aliansie.

Decyzja w kwestii rozwoju przez Sojusz współpracy z Ukrainą jest szczególnie ważna z perspektywy Polski. Oba kraje łączą bezpośrednie sąsiedztwo, bliskie relacje polityczne i społeczne, a wreszcie komplementarne interesy w sferze bezpieczeństwa – w szczególności zagrożenie ze strony Rosji.

W kontekście agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, zarówno na obszarze poradzieckim, jak i wobec państw UE i NATO, zwłaszcza wobec postępującej integracji Białorusi z Rosją, Polska powinna dążyć do poszerzenia euroatlantyckiej strefy wartości i bezpieczeństwa. Taka polityka jest zgodna zarówno z interesami Polski, która w ten sposób skuteczniej zabezpieczy część swojej granicy wschodniej, jak i w interesie Ukrainy, która poprzez współpracę z NATO poprawi swoje bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

W 2008 r., podczas szczytu NATO w Bukareszcie, gorącym zwolennikiem przyznania Ukrainie i Gruzji Planu Działań na rzecz Członkostwa w NATO był śp. Prezydent Lech Kaczyński. To On już wówczas, przestrzegał przed zagrożeniem, jakim dla Gruzji, Ukrainy, państw bałtyckich, czy Polski jest Rosja. Teraz doceniamy, jak ważne były ówczesne oceny.

Dziś apelujemy, aby Polska kontynuowała tę politykę, działając na rzecz potwierdzenia zasady otwartych drzwi Sojuszu i przyznania Ukrainie Planu Działań na rzecz Członkostwa oraz prowadziła aktywne działania dyplomatyczne w celu przekonania innych członków NATO do podjęcia takiej decyzji.

Załączam wyrazy uszanowania

Mirosław Skórka

Prezes Związku Ukraińców w Polsce

Поділитися:

Категорії : Новини, Політика

Коментарі

  1. Jestem całym sercem z Panem, z treścią listu, Ukraińcami w Polsce i całą Ukrainą.

    Jestem całym sercem z treścią listu, z wszystkimi Ukraińcami i Ukrainą.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*