List otwarty w sprawie “Telenowyn”, programu telewizyjnego społeczności ukraińskiej w Polsce

ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA2010-01-05

W związku z decyzją władz TVP S.A. o zaprzestaniu od sierpnia br. emisji programu w języku ukraińskim “Telenowyny”, my niżej podpisani, wyrażamy stanowczy protest w tej sprawie. “Telenowyny” to obecnie jedyny ogólnopolski program w języku ukraińskim emitowany przez telewizję publiczną.

Podjęta arbitralnie, bez konsultacji ze środowiskiem mniejszości ukraińskiej w Polsce, wbrew interesom widzów zainteresowanych rozwojem dialogu polsko-ukraińskiego oraz promocją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, decyzja ta stoi m.in. w sprzeczności z ustawą o radiofonii i telewizji, której zapis jasno określa w art. 21 potrzebę “uwzględniania potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”. Decyzja ta jest także sprzeczna z zapisami Konwencji ramowej o ochronie mniejszości, którą Polska ratyfikowała w 2000 r., oraz z zapisanym w ustawie o mniejszościach narodowych i języku regionalnym modelem praktyki relacji między państwem i obywatelami należącymi do środowisk mniejszości narodowych.
Decyzja ta rodzi poważne obawy co do właściwego rozumienia przez władze TVP roli misji publicznej, której obowiązek pełnienia został na nią nałożony przez Parlament RP oraz ustawodawstwo UE. Media publiczne w krajach europejskich działają jako unikatowe instytucje życia publicznego, których istotą jest realizacja zadań misyjnych oraz pełnienie roli kreatora i organizatora życia kulturalnego i społecznego w danym kraju. Tymczasem likwidowana zostaje audycja, która odgrywa ogromną rolę w procesie integracji mniejszości ukraińskiej, zachowania języka narodowego, a także promocji dialogu międzykulturowego obywateli naszego kraju. W przypadku rozproszonej w wyniku akcji “Wisła” społeczności ukraińskiej emisja ogólnopolska jest optymalnym wariantem – wszelkie inne ograniczają możliwości dotarcia audycji w języku ukraińskim do znacznej części widzów.
Jesteśmy przekonani, że próby zlikwidowania obecności audycji etnicznych współtworzonych przez przedstawicieli mniejszości narodowych w publicznych mediach przyczynią się do zaprzepaszczenia dorobku i działań wielu środowisk, dzięki którym prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce odpowiadają standardom europejskim.
Apelujemy do kierownictwa Telewizji Polskiej o cofnięcie decyzji likwidacji “Telenowyn”. Wierzymy, że dzięki roztropnej reakcji Zarządu TVP, przywrócona zostanie emisja tego programu oraz podjęte zostaną działania na rzecz jego rozwoju w przyszłości.
Warszawa, 15 lipca 2009 r.

Lista osób popierających protest:

Posłowie na Sejm RP
1. Bogdan Bojko
2. Stanisław Chmielewski
1. Janusz Chwierut
2. Janusz Cichoń
3. Leszek Cieślik
4. Piotr Cieśliński
5. Zdzisław Czucha
6. Eugeniusz Czykwin
7. Alicja Dąbrowska
8. Leszek Deptuła
9. Artur Dunin
10. Bronisław Dutka
11. Janusz Dzięcioł
12. Arkady Fiedler
13. Krzysztof Gadowski
14. Ryszard Galla
15. Andrzej Halicki
16. Agnieszka Hanajczyk
17. Jan Kazimierczak
18. Witold Kochan
19. Zbigniew Konwiński
20. Jerzy Kozdroń
21. Jacek Krupa
22. Adam Krzyśków
23. Włodzimierz Kula
24. Jan Kulas
25. Jan Kuriata
26. Kazimierz Kutz
27. Tomasz Lenz
28. Arkadiusz Litwiński
29. Janusz Mikulicz
30. Tadeusz Naguszewski
31. Witold Namyślak
32. Sławomir Neumann
33. Mirosława Nykiel
34. Stanisław Olas
35. Andrzej Olechowski
36. Sławomir Piechota
37. Jarosław Pista
38. Tadeusz Ross
39. Grzegorz Roszak
40. Andrzej Ryszka
41. Marek Rząsa
42. Wojciech Saługa
43. Henryk Siedlaczek
44. Aleksander Skorupa
45. Jarosław Stolarczyk
46. Paweł Suski
47. Miron Sycz
48. Ewa Wolak
49. Ryszard Zawadzki
50. Marcin Zawiła
51. Hanna Zdanowska
52. Adam Żyliński

Przedstawiciele świata kultury, nauki, organizacji pozarządowych, widzowie:
1. Prof. Bogusław Bakuła
2. Edwin Bendyk
3. Bogumiła Berdychowska
4. Jacek Bocheński
5. Wojciech Borowik
6. Ernest Bryll
7. Andrzej Brzeziecki
8. Magdalena Budziszewska
9. Maja Narbutt – Haszczyńska
10. prof. Andrzej Chojnowski
11. Izabela Chruślińska
12. Zbigniew Dmitroca
13. Magdalena Józefczuk – Dmitroca
14. Kinga Dunin
15. Marek Edelman
16. Tomasz Fiałkowski
17. prof. Andrzej Friszke
18. dr Mirosława Grabowska
19. prof. Janusz Grzelak
20. prof. Rafał Habielski
21. prof. Iwona Hofman
22. dr hab. Grzegorz Hryciuk
23. Andrzej Jagodziński
24. Jacek Kastelaniec
25. Paweł Kazanecki
26. dr Joanna Konieczna
27. dr Agnieszka Korniejenko
28. Piotr Kościński
29. dr Katarzyna Kotyńska
30. Paweł Kowal
31. Marek Krawczyk
32. Stanisław Kryciński
33. prof. Ireneusz Krzemiński
34. Michał Kurkiewicz
35. Danuta Kuroń
36. Kazimierz Kutz
37. prof. Maria Lewicka
38. Kuba Lutyk
39. Maciej Łętowski
40. prof. Paweł Machcewicz
41. prof. Piotr Madajczyk
42. Jan Malicki
43. prof. Włodzimierz Marciniak
44. Krzysztof Masłoń
45. Wojciech Maziarski
46. Tadeusz Mazowiecki
47. prof. Piotr Mitzner
48. dr Alina Molisak
49. dr hab. Grzegorz Motyka
50. Małgorzata Naimska
51. Zbigniew Nosowski
52. Grzegorz Pac
53. prof. Jerzy Pomianowski
54. Danuta Przywara
55. prof. Andrzej Rzepiński
56. Mirosław Sawicki
57. Paula Sawicka
58. Paweł Siennicki
59. Eugeniusz Smolar
60. Paweł Smleński
61. prof. Elżbieta Smułkowa
62. prof. Tytus Sosnowski
63. dr Wojciech Stanisławski
64. prof. Tadeusz Stegner
65. dr hab. Tomasz Stryjek
66. prof. Barbara Szacka
67. dr Tadeusz Szawiel
68. dr Jarosław Szostakowski
69. dr Adam Tarnowski
70. Barbara Toruńczyk
71. prof. Robert Traba
72. Andrzej Wajda
73. Krystyna Zachwatowicz – Wajda
74. Marcin Wojciechowski
75. Natalia Woroszylski
76. Ludwika Wujec
77. Henryk Wujec
78. Anna Wylegała
79. Marina Zalewska
80. ks. abp Jan Martyniak
81. ks. bp Włodzimierz Juszczak
82. Teresa Bogucka

Na dzień 3 sierpnia zebrano ponad 3 600 podpisów.

Artykuł w j. ukraińskim ukazał się w nr32 “Naszego Słowa” (09.08.2009);
“Наше слово” №32, 9 cерпня 2009 року

Поділитися:

Категорії : Статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*