Паспорт газети

р е д к о л е г і я:
Петро Тима, Павло Лоза, Тетяна Данюченко, Анастасія Кравчу

к о л е к т и в:

Павло Лоза, в.о головного редактора

Тетяна Данюченко, секретар редакції

Ігор Щерба (Варшава)

Анна Вінницька (Кошалін)

Григорій Сподарик (Кентшин)

Катерина Комар-Мацинська (Перемишль)

Анна Руссу, стилістична редакторка

Анастасія Кравчук, коректорка

Ольга Михалюк, верстка

Катерина Степан, секретаріат, передплата, оголошення

п о с т і й н і    а в т о р и:

Степан Мігус (Ольштин)

Петро Андрусечко (Київ)

Олена Гуменюк – історія (Київ)

Людмила Лабович (Підляшшя)

Адам Вєвюрка (Лігниця)

Дарина Попіль (Варшава)

Анастасія Кравчук (Варшава)

Петро Вірхнянський (Ґладишів)

Володислав Грабан (Криниця-Здруй)

в и д а в е ц ь:
Об’єднання українців у Польщі
(адреса: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska);
Телефони:
секретаріат +48 22 6799677, +48 22 6778805
секретар Головної управи +48 22 6778806, факс: +48 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
www: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Тижневик видається за фінансовою підтримкою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП

Думка авторів статей не завжди співпадає з думкою редакції.
Не замовлені матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статтю, змінити її заголовок. Редакція не несе відповідальності за зміст оголошень та достовірність реклами.

Поділитися: