Паспорт газети

р е д к о л е г і я
Христина Заник, Петро Тима, Ігор Щерба

 

к о л е к т и в
Христина Заник головний редактор
Ігор Щерба відповідальний секретар
Павло Лоза (Варшава)
Богдан Гук (Перемишль)
Анна Вінницька (Кошалін)
Ольга Михалюк верстка
Галина Леськів інтернет-випуск
Зеновія Нєвуліс коректура
Мирослава Борцюх секретаріат, передплата, оголошення

 

п о с т і й н і    а в т о р и 

Ігор Ісаєв – фейлетони, аналітика (Варшава)

Кася Комар-Мацинська – фейлетони, інтерв’ю (Перемишль)

Катерина Семчук – соціальна тематика, політика (Варшава, Київ)

Степан Мігус – кореспондент (Ольштин)

Григорій Сподарик – кореспондент (Кентшин)

Ольга Менько – кореспондентка (Краків)

Ольга Русіна – кореспондентка (Краків, Київ)

Костянтин Почтар – культура

Олена Гуменюк – історія

Юрій Гаврилюк – історія, кореспондент (Підляшшя)

Світлана Мельник – кореспондентка (Краків)

Людмила Лабович – кореспондентка  (Підляшшя)

Олена Чуранова – корспондентка (Київ)

Дарина Попіль – рецензії

 

в и д а в е ц ь
Об’єднання українців у Польщі
(адреса: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska);
Телефони:
секретаріат +48 22 6799677, +48 22 6778805
секретар Головної управи +48 22 6778806, факс: +48 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
www: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Тижневик видається за фінансовою підтримкою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП

Думка авторів статей не завжди співпадає з думкою редакції.
Не замовлені матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статтю, змінити її заголовок. Редакція не несе відповідальності за зміст оголошень та достовірність реклами.

Поділитися: