Паспорт газети

р е д к о л е г і я:
Христина Заник, Павло Лоза, Тетяна Данюченко, Анастасія Кравчук, Дарина Попіль

к о л е к т и в:
Христина Заник, головна редакторка

Павло Лоза, заступник головного редактора

Тетяна Данюченко, відповідальний секретар

Ігор Щерба (Варшава)

Анна Вінницька (Кошалін)

Григорій Сподарик (Кентшин)

Катерина Комар-Мацинська (Перемишль)

Ольга Русіна, стилістична редакторка

Анастасія Кравчук, Дарина Попіль, коректорки

Ольга Михалюк, верстка

Леся Коростатевич, секретаріат, передплата, оголошення

п о с т і й н і    а в т о р и:

Степан Мігус – кореспондент (Ольштин)

Петро Андрусечко – кореспондент (Київ)

Ольга Русіна – кореспондентка (Київ)

Олена Гуменюк – історія (Київ)

Юрій Гаврилюк – історія, кореспондент (Підляшшя)

Світлана Мельник – кореспондентка (Краків)

Людмила Лабович – кореспондентка  (Підляшшя)

Богдан Тхір (Ґурово-Ілавецьке)

Адам Вєвюрка (Лігниця)

Дарина Попіль – рецензії (Варшава)

Анастасія Кравчук (Варшава)

Олександра Іванюк (Варшава)

Іван Кислощук (Люблін)

Петро Вірхнянський

Володислав Грабан

в и д а в е ц ь:
Об’єднання українців у Польщі
(адреса: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska);
Телефони:
секретаріат +48 22 6799677, +48 22 6778805
секретар Головної управи +48 22 6778806, факс: +48 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
www: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Тижневик видається за фінансовою підтримкою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП

Думка авторів статей не завжди співпадає з думкою редакції.
Не замовлені матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статтю, змінити її заголовок. Редакція не несе відповідальності за зміст оголошень та достовірність реклами.

Поділитися: