Stopka

k o l e g i u m   r e d a k c y j n e
Piotr Tyma, Paweł Łoza, Tetiana Daniuczenko, Anastazja Krawczuk

z e s p ó ł   r e d a k c y j n y
Paweł Łoza  p.o. redaktora naczelnego

Tetiana Daniuczenko  sekretarz redakcji

Igor Szczerba (Warszawa) 

Anna Winnicka  (Koszalin)

Grzegorz Spodarek (Kętrzyn)

Katarzyna Komar-Macyńska (Przemyśl)

Anna Russu redaktor stylistyczny

Anastazja Krawczuk korekta

Olga Michaluk  redaktor techniczny

Katarzyna Stepan sekretariat, prenumerata і ogłoszenia

w s p ó ł p r a c o w n i c y

Stefan Migus  (Olsztyn)

Piotr Andrusieczko (Kijów)

Olha Humeniuk (Kijów)

Ludmiła Łabowicz (Białystok)

Adam Wiewiórka (Legnica)

Daryna Popil (Warszawa)

Anastazja Krawczuk (Warszawa)

Piotr Wirchniański (Gładyszów)

Władysław Graban (Krynica Zdrój)

a d r e s   na mapie Warszawy
Redakcja «Nasze Słowo»
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:

redaktor naczelny: 22 677-88-11
sekretarz redakcji: 22 677-84-46
sekretariat, tel./faks: 22 677-88-10
redakcja: 22 677-84-45
e-mail: redakcja@nasze-slowo.pl prenumerata@nasze-slowo.pl ogloszenia@nasze-slowo.pl
Godziny pracy redakcji: 900-1700

w y d a w c a
Związek Ukraińców w Polsce
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:
sekretariat: 22 679-96-77
E-mail: sekretariat@ukraincy.org.pl  biuro@ukraincy.org.pl

WWW: http://www.ukraincy.org.pl

Fotoskład: Redakcja “Nasze Słowo”
Druk: Drukarnia “Efekt”. Nakład 2100 egz.

Pismo dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Konto bankowe dla wpłat tylko w USD:
Związek Ukraińców w Polsce Z.G., ul. Kościeliska 7, 03-614 warszawa
IBAN: pl 20 1160 2202 0000 0000 5515 6196
bic /s.w.i.f.t.: bigbplpw xxx
bank Millennium s.a., ul. s. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Konto bankowe dla wpłat w pozostałej walucie:
47 1160 2202 0000 0000 5515 6292

Poglądy autorów publikacji nie zawsze są zbieżne z poglądami redakcji. Za wiarygodność faktów odpowiadają autorzy.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania, skracania i zmiany tytułów. Koresponduje z czytelnikami tylko na łamach tygodnika.
Rozpowszechnianie materiałów z „Naszego Słowa” wyłącznie za zgodą redakcji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
„Nasze Słowo” dostępne jest w oddziałach Poczty Polskiej, w kioskach RUCH-u,
w wybranych EMPiK-ach oraz w wydaniu internetowym www.eprasa.pl/news/nasze-slowo.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00
lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700 – 1700. w godz. 7.00-17.00

Publikacje wyrażają jedynie poglądy autora/autorów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji.

Поділитися: