Stopka

k o l e g i u m   r e d a k c y j n e
Khrystyna Zanyk, Paweł Łoza, Tetiana Daniuchenko, Anastazja Krawczuk, Daryna Popil

z e s p ó ł   r e d a k c y j n y
Khrystyna Zanyk  redaktor naczelna

Paweł Łoza zastępca redaktora

Tetiana Daniuchenko  sekretarz redakcji

Igor Szczerba (Warszawa) 

Anna Winnicka  (Koszalin)

Grzegorz Spodarek (Kętrzyn)

Katarzyna Komar-Macyńska (Przemyśl)

Olga Rusina redaktor stylistyczny

Anastazja Krawczuk, Daryna Popil korekta

Olga Michaluk  redaktor techniczny

Łesia Korostatewycz sekretariat, prenumerata і ogłoszenia

w s p ó ł p r a c o w n i c y
Stefan Migus  (Olsztyn)

Piotr Andrusieczko (Kijów)

Olga Rusina (Kijów)

Olha Humeniuk (Kijów)

Jerzy Gawryluk (Bielsk Podlaski)

Svitlana Melnyk (Kraków)

Ludmiła Łabowicz (Białystok)

Bogdan Tchórz (Górowo Iławeckie)

Adam Wiewiórka (Legnica)

Daryna Popil (Warszawa)

Anastazja Krawczuk (Warszawa)

Oleksandra Iwaniuk (Warszawa)

Ivan Kysloszczuk (Lublin)

Piotr Wirchniański

Władysław Graban

a d r e s   na mapie Warszawy
Redakcja «Nasze Słowo»
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:
sekretarz redakcji: 22 6778446
sekretariat, tel./faks: 22 6778810
redakcja: 22 6778445
e-mail: redakcja@nasze-slowo.pl prenumerata@nasze-slowo.pl ogloszenia@nasze-slowo.pl
Godziny pracy redakcji: 900-1700

w y d a w c a
Związek Ukraińców w Polsce
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
telefony:
sekretariat: 22 6799677, 22 6778805
sekretarz Zarządu Głównego: 22 6778806, faks: 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
WWW: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Fotoskład: Redakcja ◊Nasze Słowo”
Druk: Drukarnia ◊Efekt”. Nakład 2850 egz.
Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Konto bankowe dla wpłat tylko w USD:
Związek Ukraińców w Polsce Z.G., ul. Kościeliska 7, 03-614 warszawa
IBAN: pl 20 1160 2202 0000 0000 5515 6196
bic /s.w.i.f.t.: bigbplpw xxx
bank Millennium s.a., ul. s. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

Konto bankowe dla wpłat w pozostałej walucie:
47 1160 2202 0000 0000 5515 6292

Poglądy autorów publikacji nie zawsze są zbieżne z poglądami redakcji. Za wiarygodność faktów odpowiadają autorzy.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania, skracania i zmiany tytułów. Koresponduje z czytelnikami tylko na łamach tygodnika.
Rozpowszechnianie materiałów z „Naszego Słowa” wyłącznie za zgodą redakcji.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
„Nasze Słowo” dostępne jest w oddziałach Poczty Polskiej, w kioskach RUCH-u,
w wybranych EMPiK-ach oraz w wydaniu internetowym www.eprasa.pl/news/nasze-slowo.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00
lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 700 – 1700. w godz. 7.00-17.00

Поділитися: