Українські організації в Польщі

товариства, фонди

Об’єднання українців у Польщі, Головна управа
Голова: Мирослав Скірка
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.: 22 6799677, факс: 22 6799695; Е-mail: sekretariat@ukraina.com.plzuwp@post.pl  http://www.zup.ukraina.com.pl/

Об’єднання лемків
Голова: Григорій Трохановський
ul. Jagielly 2, 38-300 Gorlice
тел./факс: 18 3532906 http://www.lemkounion.republika.pl/

Союз українців Підляшшя
Голова: Марія Рижик
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4, skr. poczt. 77
тел./факс: 85 7308929 http://www.zup.org.pl/

Українське історичнк товариство в Польщі
Голова: Роман Дрозд
02-678 Warszawa, ul. Koscieliska 7 http://www.uitp.net.pl/

Наукове товариство ім. Т. Шевченка
Голова: Степан Козак
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4
тел.: 22 5534252

Українська скаутська організація в Польщі – Пласт
голова: Ігор Мричко
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.: 22 6799677, факс: 22 6799695 http://www.plast.domiwka.net/

Союз українок у Польщі
Голова: Катерина Сіроцька
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.: 22 6799677, факс: 22 6799695

Союз української незалежної молоді
Голова:
Aksamitna 4A, Gdańsk, тел.:  3015878

Спілка українців-політв’язнів сталінського періоду
Голова: Олександр Стець
75-500 Koszalin, ul. Pilsudskiego 6/1, тел./факс: 0 94 3426470

Товариство догляду за могилами українських вояків у Любліні

Голова: Григорій Купріянович
20-049 Lublin, Al. Raclawickie 33/62
тел.: 0 81 5341024; E-mail: ukrainians_lublin@poczta.wp.pl

Українське вчительське товариство
Голова: Уляна Боднар
78-425 Bialy Bor, ul. Dworcowa 25, тел./факс: 0 94 3739026, тел. 0 94 3739531; дом. 0 94 3739147

Українське лікарське товариство
Голова: Лідія Колянчук
37-700 Przemysl, ul. Sucharskiego 2

Українське молодіжне товариство «Кропива»
Голова: Михайло Зрада
37-700 Przemysl, ul. Kosciuszki 5
E-mail: kropywa@free.ngo.pl  або kropywa@z.pl

«Український архів» (УКАР)
Директор: Євген Місило
02-588 Warszawa, skr. poczt. 156
тел.: 22 8418756; E-mail: ukar@medianet.pl

Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Русі
Голова: Володимир Мокрий
31-002 Krakow, ul. Kanonicza 15
тел./факс: 12 4219996; E-mail: fondsw@poczta.onet.pl

Клуб українських юристів
Голова: Роман Любінецький
30-124 Krakow, ul. Zelechowskiego 4/1

Об’єднання мешканців Добра Шляхетська, репресованих на південно-східних землях у 1945-47 рр.
Голова: Ярослав Демкович
Osetno, 56-200 Gora

Товариство любителів скансену в Голі
Голова: Тадей Карабович
22-244 Stary Brus, Hola 63

Фонд Митрополита Андрня Шептицького
o. Іреней Кондрів
Hruszowice 62, 37-724 Kalników
http://www.grekokatolicy.pl/index.html

школи початкові, середні, вищі

Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. Т. Шевченка
Директор: Андрій Дрозд
78-425 Bialy Bor, ul. Zymierskiego 27
тел./факс: 94 3739026 http://liceum-bialybor.pl/

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 17 ім. М. Шашкевича
Директор: Петро Піпка
37-700 Przemysl, ul. Smolki 10
тел./факс: 16 6785347; http://szaszk.edu.pl/news.php

Комплекс шкіл з українською мовою навчання
Директор: Любомира Тхір
11-200 Bartoszyce, ul. Lesna 1
тел.: 89 7621830 http://lesia.harazd.net/

Комплекс шкіл з українською мовою навчання
Директор: Мирослав Олійник
11-220 Gorowo Ilaweckie, ul. Kosciuszki 14
тел./факс: 89 7611243 http://szkolazdumka.pl

Комплекс шкіл з українською мовою навчання
Директор:  Анна Гаврильчак-Маланчак
59-220 Legnica, ul. Pancerna 10
тел./факс: 76 7233106, http://zso4legnica.pl/news.php

Варшавський університет, Кафедра української філології
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4
тел.: 0 22 5534252 http://www.ukraina.uw.edu.pl/

Ягeйлонський університет, Кафедра україністики
31-028 Krakow, ul. sw. Krzyza 14
тел.: 12 4294330 http://www.rubl.uj.edu.pl/

Ягeйлонський університет, Кафедра українознавства
31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 13
тел. 12 4232195 http://www3.uj.edu.pl/ISR/ukrainoznawstwo/

Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, Заклад української філології
20-030 Lublin, Pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
тел.: 81 5375378 http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=220

Католицький університет у Любліні, Кафедра української літератури
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14
тел.: 81 4454318, 0 81 4454310 http://www.kul.lublin.pl/art_809.html

Університет ім. А. Міцкевича в Познані, Кафедра неофілології, Інститут російської філології, Заклад україністики

61-874 Poznan, Al. Niepodleglosci 4
тел.: 61 8293576 http://www.ifros.mpromocja.pl/index.php

Вармінсько-Мазурський університет, Заклад української філології

10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 11
тел.: 89 527 58 47 http://www.uwm.edu.pl/fu/rekrutacja.html

Державна вища східноєвропейська школа, Інститут україністики
37-700 Przemyśl,  ul. Tymona Terleckiego 4
тел. 0 16 6782690 вн. 21 http://www.pwsw.pl/ukrainistyka
Європейський колеґіум польських та українських університетів
Канцлер: Володимир Осадчий
20-029 Lublin, ul. M. Curie-Sklodowskiej 5
тел.: 81 5375017; E-mail: ekpu@ekpu.lublin.pl http://www.ekpu.lublin.pl/u/index.html

мас-медіа, видавництва

«Український альманах»
Головний редактор: Ярослав Сирник
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.:  22 6778811; тел./факс: 22 6778810; E-mail:

«Над Бугом і Нарвою»
Головний редактор: Юрій Гаврилюк
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4
skr. poczt. 77, тел./факс: 85 7308929; E-mail: nadbuhom@free.ngo.pl

«Благовіст»
Головний редактор: Богдан Тхір
11-220 Gorowo Ilaweckie, ul. Kosciuszki 28/3
тел./факс: 89 761 05 20 E-mail: blahowist@poczta.onet.pl

«San Rideau»
Перемишль-Краків-Варшава
www.sr.harazd.pl

«Ватра»

головний редактор: Петро Шафран
38-316 Wysowa, Hanczowa 8
тел.: 18 3532145

«Рідна мова»
Головний редактор: Марко Сирник
78-600 Walcz, ul. Dolne Miasto 10/80
тел.: 67 2589887; e-mail: proswita@poczta.onet.pl  www.ridnamowa.prv.pl

«Варшавські українознавчі записки», НТШ

Редактор: Степан Козак
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4
тел.: 22 5534252

«Краківські українознавчі зошити»

Редактор: Володимир Мокрий
31-002 Krakow, ul. Kanonicza 15
тел./факс: 12 4219996; E-mail: fondsw@poczta.onet.pl

«Український літературний провулок»

Редактор: Тадей Карабович
22-244 Stary Brus, Hola тел. 82 560 76 35

«Наше слово»

головна редакторка: Христина Заник
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7a
тел./факс: 0 22 677 88 11, тел.: 0 22 677 84 46; E-mail:  redakcja@nslowo.pl

Підляське видавництво «Основи»
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Pronina 44, skr. poczt. 55
тел. (85) 730 95 70; E-mail: osnowy@poczta.onet.pl

Видавництво Православної Перемисько-Новосанчівської єпархії
38-500 Sanok, ul. Zamkowa 16
тел.: 13 4630681

Видавництво «Тирса» Т-во з о.в.
Голова управи: Стефанія Лайкош
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.: 22 6799547; факс: 22 6799695; E-mail: tyrsa@hot.pl  http://www.tyrsa.pl/index_ukr.html

«Теленовини»

Редактор: Андрій Вархіл
03-614 Warszawa, ul. Koscieliska 7
тел.: 22 677 88 06; факс: 22 679 96 95; E-mail: telenowyny@waw.tvp.pl

Регіональна радіостанція в Ольштині, Радіо Ольштин А.Т., Українська редакція

10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24
тел.: 89 5264434 wewn. 168http://www.ro.com.pl/article/audycje/dla_mniejszosci/audycje_ukrainskie/index.php/id_item_tree/f5b1d9c6e2acda0fbd0fc4e065e8802a

«Українська думка»
Polskie Radio Białystok, Rozglosnia Regionalna
Редактор: Євген Рижик, Славомир Савчук
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, тел. 85 7456200, факс: 85 7443423
http://www.radio.bialystok.pl/dumka/

Регіональна радіостанція в Кошаліні Радіо Кошалін А.Т.
Редактор: Анна Вінницька
75-520 Koszalin, ul. Pilsudskiego 45/49, тел.: 94 3470900

«Кермеш» – радіопередача для Лемківщини і Кракова
Radio Krakow-Malopolska; кожної суботи
Редактор: Ольга Маслей-Кіх

Magazyn Ukrainski
Polskie Radio, Rozglosnia Regionalna w Rzeszowie

Редактор: Івона Пєнтак
35-032 Rzeszow, ul. Zamkowa 3, tel. 17 852 15 01 w. 605, 606; 606 225 226 017
ipietak@radio.rzeszow.pl  www.radio.rzeszow.pl

Передача про національні меншини в Долішній Сілезії
Polskie Radio, Rozglosnia Regionalna
Редактор: Єва Вапляк
53-015 Wroclaw, ul. Karkonoska 10, tel. 071 780 24 01, faks 071 339 33 58
samiswoi@prv.pl  www.radio.wroclaw.pl

Українська Служба Радіо Полонія
Керівник: Віктор Бень
00-977 Warszawa, Al. Niepodleglosci 77/85, Program V, Redakcja Ukrainska
E-mail: redakcja.ukrainska@radio.com.pl  www.radio.com.pl/polonia.ukrainska.asp

представництва України

Посольство України
00-580 Warszawa, Al. Szucha 7
тел.: 22 6224797, 22 6250127; факс: 22 6298103 http://www.ukraine-emb.pl/

Консульський відділ Посольства України в РП
00-580 Warszawa, Al.Szucha 7
тел.: 22 6213979, факс: 22 6299576 http://www.ukraine-emb.pl/ukr/info_2.php

Генеральне консульство України

80-278 Gdansk, ul. ul. Chrzanowskiego 60a
тел.: 58 3460690, факс: 58 34607077 www.kgu.internetdsl.pl

Генеральне консульство України
31-514 Krakow, ul. Beliny-Prażmowskiego 4
тел.: 0 12 4296066, факс: 0 12 4292936 http://www.plk.internetdsl.pl/

Генеральне консульство України
23-417 Lublin, ul. Kunickiego 24
тел.: 81 5318889 факс:  81 5318888 www.ukr-konsulat.lublin.pl

Почесне консульство України в Перемишлі
Почесний консул: Войцех Інгльот
37-700 Przemysl, ul. Wybrzeze J. Pilsudskiego 4
тел.: 16 6780106 przemysl@ukraine-emb.pl

Почесне консульство України в Ряшеві

Почесний консул: Єжи Кжановський
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 15
тел. 17 8500949, факс: 17 8622124, e-mail: rzeszow@ukraine-emb.pl
Прийом відвідувачів: 800-1500  від понеділку до четверга

Почесне консульство України в Холмі
Почесний консул: Станіслав Адамяк
Прийом відвідувачів: від понеділку до п’ятниці 900-1600 год.
22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3
тел.: 0 82 5622022, 0 82 5622000, факс: 0 82 5622020
e-mail konsulatua@zomar.com.pl

Почесне консульство України в Щецині
Почесний консул: Генрик Колодій
ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin
тел. 91 4230665
тел./факс 91 4211618, 91 4833810
Прийом відвідувачів: 800-1500 від понеділку до четверга

Почесне консульство України в Познані
Почесний консул: Лукаш Горовський
http://www.konsulat-ukraina.poznan.pl/index.htm
ul. Grobla 27a, Poznań
Прийом відвідувачів: від понеділку до п’ятниці 9-15 год.
info@konsulat-ukraina.poznan.pl
тел. 61 8501997, факс: 61 8501968

Почесне консульство України У Вроцлаві
Почесний консул: Ґжеґож Джік
http://www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl/site.asp?id=4&l=ukr
ul. Jedności Narodowej 89, 50-262 Wrocław
Приймальні дні: Усі робочі дні, крім четверга, від 9.00 до 14.00
info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl
тел. 71 7884450; факс: 71 78844 60 (автоматична лінія, не вимагає очікування на сигнал факсу)

Сільський зелений туризм на рідних землях

Л е м к і в щ и н а

Aгротуристичне господарство «Під дубом» Зіновії і Романа Гочів у с. Т и л я в а
Zenobia i Roman Gocz
38-454 Tylawa 42
тел.: 13 4331082,  моб. 609381571
E-mail: dab42@wp.pl www.poddebem.webpark.pl

Хижа в горах
Ліщини / Leszczyny
тел.: 32 4243001, 503538918
http://www.beskidchata.republika.pl/

Aгротуристичне господарство Анни Рубич в с. Л о с я
Anna Rubicz
38-314 Łosie 113
тел.: 18 3534343
E-mail: a.rubicz@wp.pl http://www.arubicz.prv.pl

Aгротуристичне господарство Христії та Андрія Горбалів в с. Б о р т н е
Krystyna i Andrzej Horbalowie
Bartne 9, 38-307 Sękowa
тел.: 18 3518447
E-mail: Horan@xl.wp.pl http://www.bortnianka.webpark.pl/

Екотуристичне господарство Данути та Івана Дзюбинів у с. Г л а д и ш і в
Danuta i Jan Dziubynowie
Gładyszów 75, 38- 315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
тел.: 18 3510050
E-mail: Gladyszow_Dziubyna_Jan@poczta.onet.pl   http://www.dziubyna.prv.pl

Aгротуристичне господарство Ірини Михаляк у с. Г л а д и ш і в
Irena Michalak
Gładyszów 31, 38-315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
тел.: (0-18) 3510088
E-mail: jaroslaw@interia.pl

Aгротуристичне господарство Маргарити Цюрик у с. Г л а д и ш і в
Malgorzata Ciuryk
Gładyszów, 38-315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
тел.: 18 3510093, моб.тел.: 501691392

Агротуристичне господарство Гражини та Михайла Фурманів “Свистовий сад” у с. Р i п к и
Grażyna Betlej-Furman i Michał Furman
Ropki, 38-316 Wysowa, gm. Uscie Ruskie (obecnie Gorlickie), pow. Gorlice
тел.: 18 3532294; тел. моб.: 600823154
E-mail: ripky@interia.pl www.ropki.com.pl

Агротуристичне господарство родини Федорчаків у с. В и с о в а
38-316 Wysowa 133, gm. Uscie Ruskie (obecnie Gorlickie), pow. Gorlice
Mirosława i Andrzej Fedorczakowie – тел.: 0-18 3532397
Melania Fedorczak – тел.: 18 3532181

Aгротуристичне господарство Петра Кащака в с. Ж д и н я
Piotr Kaszczak
Zdynia 49, 38-315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
моб.тел.: 504276180

Aгротуристичне господарство Януша Барни в с. Л і щ и н и
Janusz Barna
Leszczyny 55, gm. 38-315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
тел.: 81 3516381

Aгротуристичне господарство Гелени Ротко в с. Г л а д и ш і в
Helena Rotko
Gładyszów 117, 38-315 Uście Ruskie (obecnie Gorlickie)
тел.: 18 3510084

Агротуристичне господарство Стефанії Дуць у  с.  У с т я   Г о р л и ц ь к е
Stefania Duć
38-316 Uscie Ruskie (obecnie Gorlickie) 188, pow. Gorlice
тел.: 18 3516127

Агротуристичне господарство Петра Шафрана в с. Г а н ч о в а
Piotr Szafran
Hanczowa, 38-316 Wysowa, gm. Uscie Ruskie (obecnie Gorlickie), pow. Gorlice
тел.: 18 3532145

Aгротуристичне господарство Анни Клапик в с. Л о с я
Anna Kłapyk
Łosie 155, 38-314 Łosie
тел.: 18 3534710, факс: 18 3534710

Агротуристичне господарство Дарії та Стефана Боївків у с. К о м а н ч а
Daria i Stefan Boiwkowie
38-543 Komańcza 147, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677134
http://ooh.pl/boiwka/index.html

Агротуристичне господарство Анни та Романа Биців у с. К о м а н ч а
Anna i Roman Byciowie
38-543 Komańcza 197, woj. podkarpackie
моб.тел.: 693705560; тел.: 13 4677046 [16.00-22.00 год.]
E-mail: agroturbyc@poczta.onet.pl  http://www.bieszczady.podkarpackie.pl/byc-komancza/index.php

Агротуристичне господарство Марії Копилець у с. К о м а н ч а
Maria Kopylec
38-543 Komańcza 233, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677119
http://www.bieszczady.podkarpackie.pl/kopylec-komancza/index.php

Агротуристичне господарство А. Ференц у с. К о м а н ч а
Anastazja Ferenc
38-543 Komańcza 231, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677151
http://ooh.pl/komancza2/

Агротуристичне господарство Анни Чурми в с. К о м а н ч а
Anna Czurma
38-543 Komańcza 219, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677092
http://ooh.pl/czurma/index.html

Агротуристичне господарство Ірини Должицької у с. К о м а н ч а
Irena Dołżycka
38-543 Komańcza 233, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677025
http://www.weekend-majowy.zklimatem.pl/?id=10566

Агротуристичне господарство Богдана Мазура в с. К о м а н ч а
Bogdan Mazur
38-543 Komańcza 70, woj. podkarpackie
тел.: 13 4677136
http://ooh.pl/cichy_dom/

Агротуристичне господартсво Галини та Андрія Малецьких у с. Г л а д и ш і в
http://www.lemko.org/comm/malecki.html

Кімнати для найму у м. Загір біля Сянока
тел.: 13 4677136
П і д л я ш ш я

Агротуристичне господарство Люцини та Романа Патеюків у с.  Л о з и ц і  біля Гайнівки
Lucyna i Roman Patejukowie
Łozice 2, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
тел.: 85 6853162
E-mail: lozice@wp.pl http://lozice.w.interia.pl
Н а д с я н н я

Відпочинок у Посаді Риботицькій неподалік Перемишля
http://www.workjoy.com.pl/pmap_gos/wiahor/

Відпочинок над Сяном – літня хата (domek letniskowy) у Красичах біля Перемишля
Кількість місць: 4 ліжка (3 подвійні і 1 поодиноке) для макс. 7 осіб. Обладнання: душ, туалет, 2 кімнати, стоянка для 2 автомобілів, город з бесідним столом. Ціна: 100 зл. за добу. Хата розташована на терені бази відпочинку «Sloneczna Polana» в Красичах, над Сяном, 15 км від Перемишля, 50 км від Сянока. Контакт: Подорожнє бюро «Хортиця», Plac Na Bramie 8, 37-700 Przemysl, tel. (16) 676 8240, email: info@chortycia.com

Українське агротуристичне господарство у Туцьких на  Дибавці  б/ Перемишля
тел. 16 671 83 07 або 506 039 989

Поділитися: