ОУП ■ ПОГЛЯДИ ■ №30, 2021-07-25

Warszawa, 14 lipca 2021

Szanowny Pan

Profesor Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich RP

Szanowny Panie Ministrze,

Dobiegła końca Pana służba na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Była to służba niezwykle trudna, wymagająca determinacji i odwagi w obronie swobód i praw obywatelskich. Stał się Pan punktem odniesienia, swoistym sevr-owskim wzorcem Urzędnika Państwa, którego celem jest praworządność i poszanowanie praw wszystkich bez względu na bieżącą koniunkturę polityczną.

W imieniu Związku Ukraińców w Polsce oraz całej społeczności ukraińskiej w Polsce chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu za zaangażowanie i obecność w najważniejszych dla naszej społeczności miejscach i sytuacjach. Za to, że był Pan zdecydowanym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ukraińców w Polsce.

Zajął Pan jednoznaczne stanowisko w kwestii oceny przymusowej deportacji zwanej Akcją Wisła i przedstawił jej ocenę prawno-historyczną. Był to jedyny głos Instytucji Państwa Polskiego nazywający ją zbrodnią przeciwko ludzkości. Bronił Pan społeczności ukraińskiej mniejszości narodowej, kiedy przy całkowitej nieobecności Państwa wandale niszczyli ukraińskie miejsca pamięci. Jednoznacznie walczył Pan z mową nienawiści szerzoną przez środowiska nacjonalistyczne i ośrodki rosyjskiej wojny hybrydowej w Polsce. Upominał się Pan o podręczniki dla ukraińskich szkół, o gwarantowanie praw emigrantów zarobkowych. Ta lista nie wyczerpuje wszystkich problemów, w których zabierał Pan głos. Uzupełnia ją lista miejsc i spotkań, które Pan odbył aby osobiście zaświadczyć o zrozumieniu i szacunku wobec naszej mniejszości.

Budował Pan poczucie, że prawa obywatelskie jakie mają członkowie mniejszości narodowej są niezbywalne i trwale osadzone w Konstytucji RP oraz systemie państwa prawa i przez to Państwo muszą być chronione. Podkreślał Pan, że mniejszości nie są przedmiotem bieżącej gry politycznej ale realnym wskaźnikiem praworządności kraju.

Szanowny Panie Ministrze,

Współpraca z Panem Ministrem była dla nas zaszczytem.

Liczę na to, że już na nowych stanowiskach będzie Pan nadal naszym Rzecznikiem i Przyjacielem.

Załączam wyrazy uszanowania.

Mirosław Skórka, Prezes Związku Ukraińców w Polsce

Поділитися:

Схожі статті