Адам ВєвюркаЛЕМКИ№52-53, 2017-12-24-31

До Горлиц 25 листопада зїхалася Головна управа ОЛ, штоб підсумувати діяльніст організації в 2017 році та вимінітися думками з гуртків од Ґожова, Зеленой Гори, Лігниці, Кракова по Криницю і Горлиці. Знаме вшитки, што найвекшом подійом в кожним році для ОЛ є організуваня «Лемківской ватри» в Ждині. Длятого найвеце уваги на засіданю присвячено той події, хоц не лем їй.

Голова ОЛ Штефан Клапик відкрив засіданя, стверджуючи кворум. На початку, з нагоди народин третьой дитини – сина Арсенія в родині членів управи Вікторії та Еміля Гойсаків – вшитки присутні склали вітаня на многії і благії літа. Хоц може тото здастся мало важне для цілой організації в Польщі і для засіданя, але свідчит, што в організації люде є як згодлива родина, де добро вшитких лемків є головне для кожного члена ОЛ. А лем в згоді і пошані можна творити добро для цілой Лемковини-Лемківщини.
Протокулянтом вибрано Григорія Суханича. В другому пункті підсумувано ХХХV «Лемківску ватру», де звернено увагу, штоб барже упорядкувати страгани при «Лемкостреет», користаня з лазничок, паркінгів, переходів през браму. Ту використано голоси від учасників «ватри», котрих опінії зберают діяче ОЛ од Заходу по Рідні землі. В тих голосах била ціж справа поправліня місця до гуляня перед сценом. Пан Андрій Клімаш – ґазда «ватри» – дав пропозицію, штоб поляти пляц перед сценом живіцом епоксидовом, што вигладит тото місце і лекше буде можна гуляти. Цікава то є пропозиція. Ту ціж підкреслено, што юж поженени і повидавани «ватряне» хцут ціж мати вечірний програм кус для себе, штоб погуляти при музиці барже весільній.
Для поліпшиня реалізації події на «ватрі» пан Еміль Гойсак запропонував, штоб впровадити внутрішній нагляд, якій би мав всперати люди при визначених працях і обовязках. Тут голова Штефан Клапик зауважив о потребі при наступній, ХХХVІ «Лемківскій ватрі» визначити молодих люди як помічників для головних організаторів, штоб не лем помагали, але і привчиваліся до організуваня «ватри». То є проба ОЛ будуваня наступних структур організації, заангажованих при «ватряних» працях.
Голова підкреслив, што минула «ватра» била виняткова під кутом організаційним, але і надійним, де вдалося гостити на «ватрі» нашого патріярха греко-католицкого Святослава Шевчука, який прикрасив тоту ювілейну, але і сумну «ватру» – 70 років вигнаня. Блаженнійший Святослав разом з нашим владиком Паїсійом з Православной автокефальной церкви в Польщи вказували, што можна разом, подаючи собі руки в молитві, спільно смотрити на долю вшитких лемків під кутом історії, але і іх гнесьного світа.
В планах наступной «ватри» зауважено, што не знаме, яке буде фінансове вспертя зо страни уряду Польщі. Головна управа ОЛ має надію, што політика уряду не хоче скривдити і стримати наші проєкти, які служат ціж Польщі, вказуючи позитивну політику відносно меншин.
В дальшій частині Григорій Трохановский вказав, які є перспективи для розвитку ОЛ. То продовжила Магдалена Міллєр, яка перепровадила медже членами управи школіня о стратегії розвитку організації. Управа ОЛ затвердила потребу створіня такой стратегії для ОЛ в наступним році.
Потім порушено тему пропозиції відзначинь, в тим «Вірний Предкам», в наступним році та видавничу справу. Ту підкреслено можливіст і потребу вспівпраці з діаспором з Гамерики, паном Богданом Гуком та паном Богданом Гальчаком. В тій темі забрав голос ціж редактор газети «Ватра» Еміль Гойсак, де зауважив, што зимовий номер «Ватри» буде сотим номером, то є потреба кус відсвяткувати тото в газеті. Вшитки пропозиції зо страни Головной управи ОЛ, думам, будеме видіти в тим зимовим номері. Так што юж гнеска заохочую купити.
Пан Василь Шлянта оповів, як перешов конґрес СФУЛО в серпні 2017 року у Львові. В виборах вибрано головом СФУЛО Ярославу Галик з України. До заряду СФУЛО влошлі ціж Василь Шлянта і Наталія Гладик, а Анна Баняс стала членом ревізийной комісиї.
Анна Баняс оповіла ціж о спільним проєкті з о. Аркадійом Трохановским з Валча – конкурсі о Лемковині для шкільной молоді з цілой Польщі. Вона дала ціж пропозицію зорганізувати на «ватрі» в Ждині зїзд молодих діячів з лемківских організацій з цілого світа.
Я вказав мультімедіальну презентацію плястичних праць конкурсу «Акція „Вісла” в моїх очах», наших діти з цілой Польщі. Та дав пропозицію передовжиня проєкту порядкуваня цмінтерів, але на заході. На понімецким цмінтері, штоб вказати, што нам не чужа доля інших меншин. Хцеме вказувати історичну правду та будити забуту памят і пошану до люди, які видишлі з того світа, не смотрячи на іх віру чи нацйональніст.
Григорій Суханич вказав ціж презентацію з проєкту «Українска політика і медія в очах молоді», який мав місце від 13 до 22 листопада 2017 року в Києві.
На конец голова ОЛ Штефан Клапик іменно подякував вшитким за працю в організації і закрив засіданя. Деяки члени розїхалися домів, деяки поїхали на Словацію на «Маковецьку струну», а інши почали в розмовах в Центрі Антонича продовжати свої думки о лемківским світі, тим в горах і гин, а може ту на вигнаню.
До наступной стрічи Головной управи ОЛ на весну. ■

Поділитися:

Категорії : Bez kategorii

Схожі статті

Лавреати Підляської науково-літературної нагороди за 2023 рік

Підляський науковий інститут ■ Cпонсорована стаття ■ №52, 2023-12-31 Метою Підляської науково-літературної нагороди є промоція української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*