Анна Вінницька, Григорій Сподарик, Павло Лоза ■ ПОДІЇ ■ №13, 2024-04-07

Західнопоморське воєводство

Роман Білас, кандидат до Сеймику Західнопоморського воєводства, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymon Hołownia – PSL, округ № 4, місце на списку № 3

Петро Баран, кандидат до Сеймику Західнопоморського воєводства, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 4, місце на списку № 4

Дарія Антошко, кандидатка до Ради ґміни Бесекеж, Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Hołowatego, округ № 9, місце на списку № 16

Томаш Головатий, кандидат на війта ґміни Бесекеж, Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Hołowatego, місце на списку № 1

Йосиф Олешко, кандидат до Ради кошалінського повіту, зі списку Komitet Wyborczy Wyborców Silny Powiat Koszaliński, округ № 2, місце на списку № 4

Володимир Філь, кандидат до Міської ради Білого Бору, Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, округ № 3, місце на списку № 11

Станіслав Добрянський, кандидат до Міської ради Білого Бору, Кomitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, округ № 12, місце на списку № 11

Ярослав Смеречанський, кандидат Ради щецінецького повіту, Кomitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, округ № 3, місце на списку № 6

Іван Боднар, кандидат до Ради щецінецького повіту, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymon Hołownia – PSL, округ № 3, місце на списку № 8

Мирон Дунчак, кандидат до Ради ґміни Колобжег, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Kołobrzeg, округ № 8, місце на списку № 15

Поморське воєводство

Роман Дрозд, кандидат до Сеймику Поморського воєводства, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ No 1, місце на списку № 9

Петро Гаргай, кандидат до Ради міста Сопот, Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, округ № 4, місце на списку № 7

Рената Романко, кандидатка до Ради лемборського повіту, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 1, місце на списку № 6

Славомир Чомко, кандидат до Міської ради М’ястка, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Miastko, округ № 6, місце на списку № 16

Марія Опар, кандидатка до Ради Члухівського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Dla Powiatu Сzłuchowskiego”, округ № 1, місце на списку № 5

Мирослав Машлюх, кандидат до Ради Битівського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Lokalne, округ № 1, місце на списку № 3

Александра Булка — Кудлик, кандидатка до Міської ради Битова, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, округ № 3, місце на списку № 4

Миколай Гнатюк, кандидат до Ради ґміни Студениці, Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Studzienice dla mieszkańców, округ № 12, місце на списку 13

Ярослав Лоза, кандидат до Ради ґміни Студениці, Komitet Wyborczy Wyborców  Nasza Gmina Wspólne Dobro, округ № 12, місце на списку 15

Зібрала Анна ВІННИЦЬКА

Вармінсько-Мазурське воєводство

Мирон Сич, кандидат до Сеймику Вармінсько – Мазурського воєводства, Кomitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 3, місце у списку № 8

Степан Мельник, кандидат до Сеймику Вармінсько – Мазурського воєводства, Кomitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 1, місце у списку № 7

Збишко Гомза, кандидат до Сеймику Вармінсько – Мазурського воєводства, Кomitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 4, місце у списку № 5

Володимир Бродюк, кандидат на бургомістра Оструди, Komitet Wyborczy Wyborców Brodiuk Włodzimierz.

Cлавомир Ковальчик, кандидат на війта Гміни Свйонтки, Komitet Wyborczy Wyborców Otwarta Gmina Świątki

Андрій Шмигельський, кандидат до Ради міста Ельбльонг, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy Tak Dla Elbląga, округ № 3, місце на списку № 4

Марта Паславська – Гурло, кандидатка до Ради міста Ольштин, Komitet Wyborczy Trzecia Droga Olsztyn, окриг № 3, місце у списку № 8

Ришард Дода, кандидат до Ради Браневського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe, округ № 1, місце у списку № 3

Богдан Ярмола, кандидат Ради Браневського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Samorząd Dla Powiatu, округ №3, місце у списку № 2

Мирослав Олійник, кандидат до Ради Бартошицького повіту, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 3, місце у списку № 1

Стефанія Сокіл, кандидатка до Ради Бартошицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, округ № 3, місце у списку № 1

Петро Стапай, кандидат до Ради Бартошицького повіту, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 1, місце у списку № 6

Данута Куницька, кандидатка до Ради Бартошицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Plus, округ № 3, місце у списку № 1

Ярсолав Паславський, кандидат до Ради Баротшицького повіту, Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni, округ 3, список 3, місце у списку 3

Мирослав Малиняк, кандидат до Ради Баротшицького повіту,  Komitet Wyborczy Wyborców Bartoszyce 2050, округ № 1, місце на списку № 5

Ярослав Когут, кандидат до Ради Лідзбарського повіту, Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, округ № 3, місце у списку № 1

Cлавомир Плескович, кандидат до Ради Кентшинського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 1, місце у списку № 3

Ольга Ванаго, кандидатка до Ради Кентшинського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 3, місце у списку № 1

Анна Терешко, кандидатка до Ради Кентшинського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 4, місце у списку № 5

Петро Дрозд, кандидат до Ради Кентшинського повіту, Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni, округ № 4, місце у списку № 3

Адам Цалка, кандидат до Ради Гіжицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Twój Nowoczesny Powiat, округ № 3, місце у списку № 3

Марко Мельничук, кандидат до Ради міста Кентшин, Komitet Wyborczy Wyborców Karola Lizureja, округ № 2, місце у списку № 3

Зенон Бурачок, кандидат до Ради міста Кентшин, Komitet Wyborczy Wyborców Karola Lizureja, округ № 1, місце у списку № 3

Ліда Лойко, кандидатка до Ради гміни Барцяни, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 1, місце у списку № 14

Віолетта Герко, кандидатка до Ради гміни Барцяни, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 12, місце у списку № 14

Петро Баран, кандидат до Ради гміни Барцяни, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Możemy Więcej – Koalicja Samorządowa, округ № 11, місце у списку № 14

Андрій Федчак, кандидат до Ради гміни Барцяни, Komitet Wyborczy Wyborców Blisko Ludzkich Spraw, округ № 11, місце у списку № 12

Григорій Дрозд, кандидат до Ради гміни Барцяни, Komitet Wyborczy Wyborców Blisko Ludzkich Spraw, округ № 15, місце у списку № 12

Богуслава Табака, кандидатка до Ради гміни Сроково, Komitet Wyborczy Wyborców Czas Na Zmiany – 2024, округ № 4, місце у списку № 13

Марія Франковська, кандидат до Ради гміни Кентшин, Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Prokop, округ № 15, місце у списку № 12

Стефанія Урбанська, кандидатка до Ради гміни Бані Мазурські, Komitet Wyborczy Wyborców Dalszy Rozwój i Współpraca, округ № 5, місце у списку № 17

                                                                                                    Зібрав Григорій CПОДАРИК

Підляське воєводство

Марко Хмелевський,  кандидат до Сеймика воєводства Підляського, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, округ № 4, місце на списку № 10

Марія Рижик, кандидатка до Ради повіту Більська-Підляського, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Koalicja Bielska, округ № 1, місце на списку № 3

Андрій Артемюк, кандидат до Ради повіту Більська-Підляського, Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina-Wspólne Dobro, округ № 8, місце на списку № 14

Мирослав Степанюка, кандидат до ради Гайнівського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Hajnowska Koalicja Samorządowa, округ № 1, місце на списку № 7

Петро Осташевський, кандидат до Ради міста Більськ-Підляський, Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Bielsk, округ № 4, місце на списку № 7

Мазовецьке воєводство

Ярослав Гірний-Будка, кандидат до Ради ґміни Міхаловиці, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Dla Gminy Michałowice, округ № 4, місце на списку № 19

Підкарпатське воєводство

Богдан Ґоч, кандидат на бургомістра Дуклі, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Dukla, місце на списку № 4

Кшистофор Василік, кандидат до Ради ґміни Загір’я, Komitet Wyborczy Wyborców Ernesta Nowaka, округ № 11, місце на списку № 17

Христина Савчишин, кандидат до Ради ґміни Загір’я, Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Baranowskiej, округ № 11, місце на списку № 15

Анна Мацко, кандидатка до Ради ґміни Команча, Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Gmina-Wspólnym Domem. Czas Na Dobre Zmiany w Gmienie Komańcza”, округ № 2, місце на списку № 18

Стефан Мищишин, кандидат до Ради ґміни Команча, Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Gmina-Wspólnym Domem. Czas Na Dobre Zmiany w Gmienie Komańcza”, округ № 1, місце на списку № 18

Павло Мищишин, кандидат до Ради ґміни Команча, Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Kamińskiego, округ № 3, місце на списку № 17

Володимир Копилець, кандидат до Ради ґміни Команча, Komitet Wyborczy Wyborców Włodka Kopylca, округ № 1, місце на списку № 20

Малопольське воєводство

Наталія Гладик, кандидатка до Ради Горлицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców  „Koalicja Gorlicka KGR”, округ № 1, місце на списку № 4

Стефан Клапик, кандидат до Ради Горлицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej, округ № 4, місце на списку № 7

Павло Сокіл, кандидат до Ради Горлицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców  „Koalicja Gorlicka KGR”, округ № 4, місце на списку № 2

Андрій Барна, кандидат до Ради Горлицького повіту, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – PSL, округ № 4, місце на списку № 1

Роман Корбич, кандидат до Ради Горлицького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej, округ № 2, місце на списку № 4

Зенон Федак, кандидат до Ради Кросненського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Samorząd Krośnieński, округ № 2, місце на списку № 1

Нижньосілезьке воєводство

Моніка Макух, кандидатка до Ради Любінського повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Lubin KO  PL2050 PSL LEWICA, округ № 6, місце на списку № 3

Ксеня Довгань-Доманська, кандидатка до  міської ради Любіна, Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Lubin KO  PL2050 PSL LEWICA, округ № 1, місце на списку № 1

Адам Вевюрка, кандидат до Ради Лігницького повіту, Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Powiatu Legnickiego, округ № 3, місце на списку № 4

Юрій Лабовський, кандидат до Ради Олавського повіту, Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa Powiatu  Ołwskiego, округ № 1, місце на списку № 3

Іван Барна, кандидат до ради гміни Хойнів, Komitet Wyborczy Wyborców Jana Barny – Nasza Gmina, округ № 15, місце на списку № 16

Лідія Зубаль, кандидатка до Ради ґміни Ґромадка, Komitet Wyborczy Wyborców Lidii Zubal, округ № 2, місце на списку № 18

Зібрав Павло ЛОЗА

***

Списки виготовлено на основі інформації від кандидатів, лідерів регіональних структур Об’єднання українців у Польщі, Союзу українців Підляшшя, Об’єднання лемків, а також інформації зі сайту Державної виборчої комісії (Państwowa Komisja Wyborcza).

Поділитися:

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*