Категорія: Статті

List do ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

dr Roman I. Drozd ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2008-11-07 Pleni titulo Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Słupsk, 27 października 2008 r. Pożary gasną, tylko ogień Ułaskawiony wiecznie trwa... Zbigniew Herbert Wielebny Księże, Mój list jest dowodem, że postawa i głoszone poglądy Księdza...

Akcja «Wisła» – doświadczenie zbiorowej traumy

Władysława Łuczka-Bakuła ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2008-09-01 W dotychczasowych podsumowaniach na temat akcji "Wisła" wciąż odczuwa się pewien niedosyt, jak gdyby te najważniejsze konstatacje były jeszcze przed nami. Chciałoby się rzec: "wszak wobec takiego ogromu nieszczęść, jeszcze nie wszystko zostało...

Mity o akcji «Wisła»

Roman Drozd ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ №17, 2007-04-22 Z badań historyków zajmujących się akcją "Wisła" wynika, że temat deportacji ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne Polski w 1947 r. w zasadzie został wyczerpany. Nowe światło na to zagadnienie mogą...